[LSFF] Vem ska få Alvarn för 2011?

Johan Anglemark johan at anglemark.se
Sun Sep 9 12:42:55 CEST 2012


SAAM har beslutat att utlysa den rådgivande omröstningen om Alvarpriset 
för 2011 och att - efter att ha granskat nomineringarna från fandom -på 
röstsedeln sätta upp:

* Jim Pe Melin
* Maria Nygård
* Jonas Wissting

som kandidater. Omröstningen pågår till kl. 12.00 lördagen 6 oktober; 
dock måste röster som avges efter 3 oktober lämnas på plats på den 
kongress där vinnaren utannonseras: Swecon 2012 (Kontrast) i Uppsala.

Röstsedeln i PDF-format återfinns på fondens webbplats - 
www.alvarfonden.org.

För att göra det enklare att rösta är en begränsad form av 
e-poströstning möjlig. För att säkerställa att de e-röstande är bekanta 
med priset och kandidaterna och att deras identiteter är säkerställda, 
tillåts endast fans som är kända av SAAM:s styrelse att rösta 
elektroniskt. Vill du rösta elektroniskt skriver du till 
ordf at alvarfonden.org och beställer en elektronisk röstsedel.

Berättigade att rösta är envar som var aktiv inom svensk sf-fandom 
senast den 31 december 2010 (i anknytning till fanzines, föreningar, 
pubmöten, Internetmötesplatser och/eller kongresser). Observera att 
kravet är knutet till deltagande i svensk fandom, inte till svenskt 
medborgarskap eller bosättning i Sverige.

Johan
Ordf.
-- 
www.alvarfonden.org

More information about the lsff mailing list