[LSFF] Sista chansen! Nominera till Alvarpriset!

Johan Anglemark johan at anglemark.se
Mon Aug 27 16:50:09 CEST 2012


Alvar Appeltoffts Minnespris instiftades för att belöna unga, aktiva 
fans men vem som helst som är aktiv i fandom just nu kan få det (dock är 
det inte ett pris för lång och trogen tjänst).

Har någon eller några fans gjort intryck på dig på senare tid med att 
vara imponerande aktiv på den här e-postlistan, både när det gäller 
kvantitet och kvalitet? Eller i någon av landets sf-klubbar? Kanske 
slitit imponerande mycket med kongresser de senaste åren? Bloggat 
oförtrutet om science fiction och/eller fandom? Eller på något annat 
sätt gjort en starkt intryck som både pålitliga och aktiva fans på 
senare tid? Visat att de tillhör fandoms riktiga klippor?

Nominera denne fan eller dessa fans till Alvarpriset för 2011! Bara en 
fan får priset (om inte omröstningen slutar oavgjort), men för att vi 
ska få in fler namnförslag får alla nominera två personer, om de så önskar.

Din(a) nominering(ar) ska vara fonden tillhanda senast den 31 augusti. 
Skicka den/dem till

Johan Anglemark
Lingonv. 10
743 40 Storvreta

eller svara på detta brev till mig personligen, inte till listan.

Kopiera eller skriv ut nedanstående rader i brevet och fyll i vem eller 
vilka du nominerar, samt ditt namn och din adress:

------------------------------------------------------

Jag nominerar denna/dessa person(er) till 2011 års Alvarpris:



Mitt namn och min adress:

------------------------------------------------------

Mer information finns på http://www.alvarfonden.org

Av tradition delas inte priset ut två gånger till en och samme 
mottagare. En lista över tidigare mottagare av priset finns på 
http://www.alvarfonden.org/minnespris.html




More information about the lsff mailing list