[LSFF] Fw: SnorfCon - Konvent för konventare

Britt-Louise Viklund britt-louise.v at telia.com
Thu Jun 28 21:58:53 CEST 2012


Är någon intresserad? Bör LSFF eller framför allt Confuse vara representerat? Eftersom det hela ska hållas i Lg så blir det i alla fall enkelt och billigt att delta.

När jag deltog i Oslo för två år sedan (för Eurocon i första hand) så var det bra arrangerat med intressanta diskussioner och trevliga människor. Men det hela kändes inte helt relevant eftersom spelkonventen dominerade en del. Dessutom var temat den gången arrangerandet av stora kongresser/konvent vilket inte känns så aktuellt för normala svenska sf kongresser, och särskilt inte för Confuse. Och vi har ju inte heller ordnat någon kongress på ett tag och har ingen på gång. Men temat 
kan förstås vara annat i år. 
 
För egen del är jag tveksam till om detta är något jag vill spilla tid på. Kanske en dag men inte hela helgen. Men den som deltar får säkert trevligt. 

Tydligen ska man anmäla intresse (icke bindande) redan i kväll, enligt Johan Anglemark på Fanac-listan. Har med bidragsansökan att göra.

B-L----- Original Message ----- 
From: Calle Dickfelt 
To: birger.hanning at gmail.com 
Cc: info at sydcon.sverok.net ; samuel.anler at narcon.se ; tomas.davidsson at armagedon.se ; lajje at kattcon.se ; addis at kattcon.se ; prolog at lajvkonvent.se ; britt-louise.v at telia.com ; info at kontrast2012.se ; unicorn at lysator.liu.se 
Sent: Wednesday, June 27, 2012 3:32 PM
Subject: SnorfCon - Konvent för konventare


Hej konventare! 

Jag skickar det här mejlet till dig som är involverad med att arrangera konvent. För två år sedan återskapades ett konvent för konventare i Norden, SnorfCon, som hölls i Oslo. Nu har turen kommit till Sverige, och LinCon i Linköping står som värd.

Tanken med detta konvent är att utbyta erfarenheter mellan olika konvent och våra nordiska granländer. Programmet kommer att bestå av ett antal korta genomgångar/ föredrag med påföljande diskussioner både i mindre grupper (fish bowl) och i helgrupp beroende på deltagarantal.

Vi har möjlighet att få bidrag från Nordisk Kulturfond, men för detta behöver jag få in en preliminär anmälan från ert konvent om vem/ vilka som är intresserade att delta och detta behöver jag i slutet på denna vecka. Jag behöver namn, e-post och telefonnummer till alla deltagare.

Vi kommer ta en mindre avgift på ca 20 Euro/deltagare, men i gengäld så kommer vi kunna betala hela eller del av resan. Boende kommer att ordnas. Resa och boende kommer förhoppningsvis att täckas av bidrag från Nordisk Kulturfond.

När: 17-19 augusti. 

Var: Exakt plats kommer att meddelas när vi vet deltagarantal.

Program: Inte helt klart och du är välkommen med förslag på det du hellst skulle vilja diskutera, hemsida och Facebook event kommer snart.

OBS! Om det inte är du som är kontaktperson för konventet så hoppas jag att du vidarebefordrar detta till berörd(a) person(er).

Om du tror att jag missat något konvent så hör av dig.

Med vänliga hälsningar!

Calle Dickfelt, 0708-456 423, cdickfelt at gmail.com
Arrangör för SnorfCon 2012
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.lysator.liu.se/pipermail/lsff/attachments/20120628/3b630530/attachment.html>


More information about the lsff mailing list