[LSFF] Rösta i NoFF!

Johan Anglemark johan at anglemark.se
Wed Apr 4 19:07:12 CEST 2012


Första påminnelsen! Hjälp till att rösta fram vilken svensk fan som ska 
representera Sverige i Köpenhamn i juni!

På röstsedeln står, i bokstavsordning:

* Maria Jönsson
* Ylva Spångberg

Maria Jönsson är en stöttepelare i Upsalafandom sedan ett dussin år 
tillbaka. Hon sitter med i kongresskommittén för årets Swecon och har 
varit en självklar medlem av samtliga det senaste decenniets 
kongresskommittéer i Uppsala. Hon har också ansträngt sig för att hjälpa 
Alvarfonden på olika sätt, med bilskjuts och annat. Men framför allt är 
hon så himla trevlig - en värdig representant för den yngre svenska 
fandomen.

Ylva Spångberg har varit en central gestalt i fandom sedan sent 
sjuttiotal. Hon har rötterna i det som var fanzinefandom men har 
sedermera gjort stora insatser som kongressarrangör, bland annat med 
Imagicon 1 och 2 på samvetet. De senaste åren har hon dragit ett stort 
lass som sammankallare av Stockholmsfandoms mycket framgångsrika 
pubmöten, och hon missar sällan ett möte i Upsalafandom heller. Men 
framför allt är hon så himla trevlig!

Två utmärkta kandidater (eller som vi en gång skulle ha sagt, 
fandidater), men _tyvärr_ är det bara en av dem som kommer att få åka 
till Fantasticon på fandoms bekostnad. Vem blir det?

Det avgör du!

Det kostar tjugo kronor (DKK, NOK, SEK) eller två euro att rösta, och
alla nordiska fans har rösträtt!

Hur gör man? Det står beskrivet på http://noff.fandom.se/2012/ , in i
minsta detalj. Men det är bråttom! Omröstningen avslutas midnatt den
15 april 2012, för att vinnaren ska hinna boka resa och hotell i Köpenhamn.

Sätt igång! Surfa in på http://noff.fandom.se/2012/ och läs anvisningarna!

Sällan har din röst varit värd så mycket!

-j & b
admins


More information about the lsff mailing list