[LSFF] Kom ihåg bokbokmötet nästa vecka (Abercrombie)!

Tommy Persson tommy.persson at liu.se
Thu Mar 22 23:27:28 CET 2012


Dags att börja läsa om ni glömt det då boken är ganska lång:

28/3: Bokbokmöte till vilket boken Best Served Cold av Joe Abercrombie 
läses. Klockan 19.00 hos Tommy Persson, Elsa Brändströms Gata 8.


Abercrombie är Swecon-hedersgäst.

/Tommy
More information about the lsff mailing list