[LSFF] Om NoFF

Johan Anglemark johan at anglemark.se
Tue Mar 20 10:47:44 CET 2012


Jag unnar mig en liten pratstund vid lägerelden om NoFF.

Fanfonder är något fantastiskt. Vi går ihop och skickar en representant 
för svensk fandom till en kongress utomlands. En hedersgäst från oss 
till dem.

Den första fanfonden var när amerikansk och brittisk fandom samlade in 
pengar för att kunna skicka en av fandoms riktiga jiganter, irländaren 
Walt Willis, http://en.wikipedia.org/wiki/Walt_Willis , till USA för 
ganska precis 60 år sedan. De amerikanska fansen hade imponerats så av 
Willis humoristiska och humanistiska fanzinetexter att de prompt vill 
träffa honom, och på den här tiden var det svindyrt att åka över 
Atlanten, inget som Willis hade råd med. Så skapades den första fanfonden.

2012 års NoFF-resa går till Fantasticon 2012 i Köpenhamn. Du har chansen 
att föreslå vem av oss som i Willis fotspår ska få åka och visa upp 
svensk fandom i hela sin prakt för danskarna. Ta den!

Skicka in namnet på den svenska fan du vill nominera till adressen 
noff at fandom.se senast 25 mars!

Vill du ha mer information hittar du den på http://noff.fandom.se !

-j
More information about the lsff mailing list