[LSFF] NoFF 2012 - dags att nominera!

Johan Anglemark johan at anglemark.se
Mon Mar 12 21:53:41 CET 2012


2012 års NoFF-resa går till Fantasticon 2012 i Köpenhamn. Skicka in 
namnet på den svenska fan du vill nominera till adressen noff at fandom.se. 
Gör detta senast 25 mars!

Den nordiska fanfonden (Nordic Fan Fund - NoFF) är en ideell fanfond 
vars syfte är att upprätta och stärka banden mellan de nordiska 
ländernas olika fandomar. Fondens syfte är att varje år skicka en svensk 
fan till en kongress i ett annat nordiskt land. De övriga nordiska 
länderna har också var sin NoFF, så utbytet sker mellan samtliga länder.

Den du nominerar ska vara en god representant för svensk fandom. Till 
skillnad från en del andra liknande stipendier så spelar det ingen roll 
om man är gammal eller ung, rik eller fattig. Det viktiga är att man är 
en bra representant som står med båda fötterna i svensk fandom. Om man 
har råd att åka på egen kassa eller inte spelar ingen som helst roll.

-j
-- 
Johan Anglemark     http://fanspan.wordpress.com
Lingonvägen 10      018 - 12 45 44 hem
743 40 Storvreta    018 - 16 78 00 jobb

DISCLAIMER: Generally speaking, what I write should not be
construed as necessarily accurate or factual. When I have no
idea what we're discussing, I just make something up.

More information about the lsff mailing list