[LSFF] Niels Dalgaard fan GoH på Swecon 2012!

Johan Anglemark johan at anglemark.se
Sun Jan 22 13:42:11 CET 2012


Swecon har nu sin fanhedersgäst klar!

Niels Dalgaard, fil dr i litteraturvetenskap, översättare och redaktör, 
har varit aktiv i dansk science fiction-fandom sedan 1970-talet och har 
även skrivit dess historia i boken "Fanmarkshistorien : dansk science 
fiction fandoms historie" (1999). Utöver att skriva böcker och essäer om 
fandom och sf har Niels också redigerat ett stort antal ambitiösa 
fanzines, däribland Proxima, utgiven inom ramen för Science Fiction Cirklen.

Vi i kongresskommittén önskar Niels varmt välkommen till kongressen!

-j
-- 
Johan Anglemark     http://fanspan.wordpress.com
Lingonvägen 10      018 - 12 45 44 hem
743 40 Storvreta    018 - 16 78 00 jobb

DISCLAIMER: Generally speaking, what I write should not be
construed as necessarily accurate or factual. When I have no
idea what we're discussing, I just make something up.


More information about the lsff mailing list