[LSFF] Vem ska få Alvarn för 2010?

Johan Anglemark johan at anglemark.se
Mon May 23 14:50:38 CEST 2011


SAAM har beslutat att utlysa den rådgivande omröstningen om Alvarpriset
för 2010 och att - efter att ha granskat nomineringarna från fandom - på
röstsedeln sätta upp:

* Peter Bengtsson
* Tomas Cronholm
* Jonas Wissting

som kandidater. Omröstningen pågår till kl. 12.00 lördagen den 18
juni; dock måste röster som avges efter den 15 juni lämnas på
plats på den kongress där vinnaren utannonseras: Swecon 2011 (Eurocon) i 
Stockholm.

Röstsedeln i PDF-format återfinns på fondens webbplats -
www.alvarfonden.org.

För att göra det enklare att rösta är en begränsad form av
e-poströstning möjlig. För att säkerställa att de e-röstande är bekanta
med priset och kandidaterna och att deras identiteter är säkerställda,
tillåts endast fans som är kända av SAAM:s styrelse att rösta
elektroniskt. Vill du rösta elektroniskt skriver du till
ordf at alvarfonden.org och beställer en elektronisk röstsedel.

Berättigade att rösta är envar som var aktiv inom svensk sf-fandom
senast den 31 december 2009 (i anknytning till fanzines, föreningar,
pubmöten, Internetmötesplatser och/eller kongresser). Observera att
kravet är knutet till deltagande i svensk fandom, inte till svenskt
medborgarskap eller bosättning i Sverige.

Johan
Ordf.
-- 
www.alvarfonden.org

More information about the lsff mailing list