[LSFF] Påminnelse! Nominera till Alvarpriset!

Johan Anglemark johan at anglemark.se
Mon May 2 14:20:21 CEST 2011


Alvar Appeltoffts Minnespris instiftades för att belöna unga, aktiva 
fans men vem som helst som är aktiv i fandom just nu kan få det (dock är 
det inte ett pris för lång och trogen tjänst).

Priset kommer att utdelas på årets Swecon 2011 -- Eurocon 2011 i 
Stockholm 17-19 juni 2011.

Har någon fan gjort intryck på dig på senare tid med att vara 
imponerande aktiv på den här e-postlistan, både när det gäller kvantitet 
och kvalitet? Eller i någon av landets sf-klubbar? Kanske någon som har 
slitit imponerande mycket med kongresser de senaste åren? Eller på något 
annat sätt gjort en starkt intryck som en både pålitlig och aktiv fan på 
senare tid? Som är en av fandoms riktiga klippor?

Nominera honom eller henne till Alvarpriset för 2010!

Din nominering ska vara fonden tillhanda senast den 8 maj 2011. Skicka 
den till

Johan Anglemark
Lingonv. 10
743 40 Storvreta

eller svara på detta brev till mig personligen, inte till listan.

Kopiera eller skriv ut nedanstående rader i brevet och fyll i vem du
nominerar, samt ditt namn och din adress:

------------------------------------------------------

Jag nominerar denna person till 2010 års Alvarpris:

Mitt namn och min adress:

------------------------------------------------------

Mer information finns på http://www.alvarfonden.org

Av tradition delas inte priset ut två gånger till en och samme
mottagare. En lista över tidigare mottagare av priset finns på
http://www.alvarfonden.org/minnespris.html

More information about the lsff mailing list