[LSFF] Skriva SF

Hans Persson unicorn at lysator.liu.se
Mon Feb 7 16:08:13 CET 2011


2011-02-07 13:49, Nils Erik Svangård skrev:

> Finns det någon form av författarverksamhet inom LSFF?
> Det jag är ute efter är något i stil med en träff var 4:e vecka med
> kritiska analyser varandras verk.
> Om det inte finns, är det några som är intresserad av det?

Det har gjorts försök ett par gånger att dra igång sådan verksamhet men 
det har inte gått så bra (men det var länge sedan sist). Jag tror att 
det krävs åtminstone 3-4 personer som är intresserade av att skriva och 
kritisera varandras texter för att det ska vara genomförbart.

Jag själv har skrivit lite (en handfull noveller och NaNoWriMo två år) 
och skulle kunna vara intresserad. Åtminstone en person till i 
föreningen (vad jag kommer på nu) har gett sig på NaNoWriMo. Jag känner 
till ytterligare en person som visserligen inte är med i föreningen men 
som kan tänkas vara intresserad av den här typen av möten.

HansMore information about the lsff mailing list