[LSFF] LSFF at LibraryThing

Hans Persson unicorn at lysator.liu.se
Wed Feb 2 10:10:36 CET 2011


ons 2011-02-02 klockan 09:19 +0100 skrev Johan Anglemark:

> Hmm, om jag snabbt registrerar användarnamnet LSFF, undrar hur mycket 
> jag kan få betalt för att släppa det ifrån mig... mwahahahaha...

För sent.

De som är intresserade av LSFFs bibliotek kan nu bli kompisar med
http://www.librarything.com/profile/lsff

Hans

More information about the lsff mailing list