[LSFF] Sommarfest

David alvekatt at telia.com
Mon Jul 26 11:01:47 CEST 2010


Jag ser helst att det blir det föregående alternativet. Den 23:e är det 
upprop i Umeå, då måste jag vara inflyttad.

On 07/07/2010 11:04 PM, Britt-Louise Viklund wrote:
> Igår på medlemsmötet diskuterades 14/8 som lämplig dag. Skulle helgen efter
> (21/8) fungera lika bra? Jag vill gärna delta i festen men ska troligen till
> Snorfcon i Oslo 13-15/8 (om jag får ledigt från jobbet, hittar hotell till
> vettigt pris och tågtider som passar).
>
> B-L
>
> _______________________________________________
> lsff mailing list
> lsff at lists.lysator.liu.se
> http://lists.lysator.liu.se/mailman/listinfo/lsff
>
More information about the lsff mailing list