[LSFF] Sommarfest

Carina Bjorklind carina.bjorklind at gmail.com
Sun Jul 11 20:50:39 CEST 2010


Fest låter intressant - kan vi som inte var med få höra vad som planeras?

4 juli såg Malva Roscoes rymdraket, btw! Fhanniskheten lever i det
Björklindska residenset!

Vi kan komma båda de föreslagna helgerna.

/Carina



More information about the lsff mailing list