[LSFF] Påminnelse! Vem ska få Alvarn för 2009?

Johan Anglemark johan at anglemark.se
Fri Jun 11 22:32:03 CEST 2010


SAAM har beslutat att utlysa den rådgivande omröstningen om Alvarpriset
för 2009 och att - efter att ha granskat nomineringarna från fandom -på
röstsedeln sätta upp:

* Helena Kiel
* Inge R L Larsson
* Lennart Svensson
* Jonas Wissting

som kandidater. Omröstningen pågår till kl. 12.00 lördagen den 19
juni; dock måste röster som avges efter den 16 juni lämnas på
plats på den kongress där vinnaren utannonseras: Swecon 2010 i Göteborg.

Röstsedeln i PDF-format återfinns på fondens webbplats -
www.alvarfonden.org.

För att göra det enklare att rösta är en begränsad form av
e-poströstning möjlig. För att säkerställa att de e-röstande är bekanta
med priset och kandidaterna och att deras identiteter är säkerställda,
tillåts endast fans som är kända av SAAM:s styrelse att rösta
elektroniskt. Vill du rösta elektroniskt skriver du till
ordf at alvarfonden.org och beställer en elektronisk röstsedel.

Berättigade att rösta är envar som var aktiv inom svensk sf-fandom
senast den 31 december 2008 (i anknytning till fanzines, föreningar,
pubmöten, Internetmötesplatser och/eller kongresser). Observera att
kravet är knutet till deltagande i svensk fandom, inte till svenskt
medborgarskap eller bosättning i Sverige.

Johan
Ordf.
-- 
www.alvarfonden.org
More information about the lsff mailing list