[LSFF] [Fwd: Re: [Fanac] Swecon]

Hans Persson unicorn at lysator.liu.se
Sun Jun 6 16:40:05 CEST 2010


sön 2010-06-06 klockan 16:26 +0200 skrev Britt-Louise Viklund:

> Söndag em lär det i alla fall finnas bilplats eftersom både Hans och
> Jonas bilar ska hem då och vi tydligen är 6 pers som delar på
> platserna, om ingen tillkommit under de sista dagarna (Jonas, Hans,
> Tommy, Fromreide, David, jag´- har jag missat någon?).

Nej, jag tror att det stämmer.

Hans

-- 
+---------------------------------------------------------------------+
| Hans Persson        Bokbloggen "Du är vad du läser":    |
| unicorn at lysator.liu.se   http://www.duarvaddulaser.se/      |
+---------------------------------------------------------------------+
More information about the lsff mailing list