[LSFF] Swecon

Hans Persson unicorn at lysator.liu.se
Fri May 28 15:53:01 CEST 2010


lör 2010-05-22 klockan 19:53 +0200 skrev Britt-Louise Viklund:

> Hans, du skulle kolla om du kunde ta bil. Något besked om detta?

Ja, jag kommer att åka bil.

Om jag ser rätt så verkar BLV, Tommy och Fromreide vara intresserade av
att åka med. En till borde gå in utan att det blir för trångt.

Hans

More information about the lsff mailing list