[LSFF] Swecon

Magnus Fromreide magfr at lysator.liu.se
Mon May 24 09:32:15 CEST 2010


On Mon, 2010-05-24 at 09:14 +0200, Viklund Britt-Louise wrote:
> Jag kollade tidtabellerna och Bus4you tycks inte ha några resor söndag
> sen em. Fast man kan väl ta Bus4 you dit och Swebus hem om det passar
> bättre med tiderna.

Bus4You dit och Jonas hem?

/MF

More information about the lsff mailing list