[LSFF] Kalendariet 10-05-02

Tommy Persson tommy.persson at liu.se
Sun May 9 20:25:17 CEST 2010


On 05/02/2010 08:45 PM, Tommy Persson wrote:
>
>       * 11/5: Bokbokmöte till vilket de Hugo-nominerade novellerna (short
> stories) som finns tillgängliga elektroniskt läses. Novellerna hittas
> här: http://www.aussiecon4.org.au/index.php?page=66. Klockan 19.00 hos
> Tommy Persson, Elsa Brändströms Gata 8.
>
>
>    

Kom ihåg bokbokmötet på tisdag.  Alla "short stories" var korta så det 
går ganska fort att läsa alla 5 noveller.

/Tommy

More information about the lsff mailing list