[LSFF] Nominera till Alvarpriset

Johan Anglemark johan at anglemark.se
Sat Apr 17 16:39:21 CEST 2010


Nominera till Alvarpriset för 2009

Alvar Appeltoffts Minnespris delas ut av den ideella Stiftelsen Alvar
Appeltoffts Minnesfond (SAAM) till minne av den legendariske science
fiction-fanen Alvar Appeltofft, som gick bort 1976.

Stipendiet instiftades för att belöna unga, aktiva fans och utdelas
officiellt "för omfattande och betydelsefullt ideellt arbete av
bestående värde inom svensk science fiction-fandom". Stipendiemottagaren
utses varje år efter en rådgivande allmän omröstning inom svensk
SF-fandom. Stipendiet kommer att utdelas på Swecon 2010 / Condense i
Göteborg den 19 juni 2010.

Nu är det dags att nominera de kandidater som ska stå på röstsedeln för
2009 års stipendium. Din nominering ska vara fonden tillhanda senast den
17 maj 2010. Skicka den till

Johan Anglemark
Lingonv. 10
743 40 Storvreta

eller svara på detta brev till mig personligen, inte till listan.

Kopiera eller skriv ut nedanstående rader i brevet och fyll i vem du
nominerar, samt ditt namn och din adress:

------------------------------------------------------

Jag nominerar denna person till 2009 års Alvarpris:

Mitt namn och min adress:

------------------------------------------------------

Mer information finns på http://www.alvarfonden.org

Av tradition delas inte priset ut två gånger till en och samme
mottagare. En lista över tidigare mottagare av priset finns på
http://www.alvarfonden.org/minnespris.html

-j
ordf.








More information about the lsff mailing list