[LSFF] Fanzinediskussion

Johan Anglemark johan at anglemark.se
Wed Jan 13 12:49:34 CET 2010


[Kanske skulle skicka detta från en adress som är med på listan också...]

Den vanligaste stavningen/böjningen i fandom är fanzine, fanzinet,
fanzines och omskrivningar i bestämd form plural (det vanliga resultatet
när man anammar s-plural), men redan från början, på 50-talet, var det
många som skrev fansin, fansinet, fansin, fansinen.

Så det är en smaksak.

-j

Per Westling skrev:
> Hej,
> 
> Det har försökts med diverse andra stavningar av fansin, både på svenska 
> och engelska.
> Fanzine är bildat av fan + magazine, så därav följer att fansin blir den 
> svenska stavningen.
> 
> En snabb sökning på google ger vid handen att magazin förekommer på 
> svenska, så därför är det fullt
> tänkbart att använda fanzin på svenska. Detta är dock säkert mest ett 
> sätt att sticka ut
> och det har väl förekommit mer fantasifulla varianter än så genom 
> tiderna? (fanxyn, även
> detta gav en del träff...) 
> 
> Ungefär som cider som ibland stavas xider. Att använda fransk/latinsk
> stavning (sider/sidre) är inte helt otänkbart, se t.ex 
> http://fruktvinsringen.se/old/fruktvindef.html
> 
> / Per
> 
> Den 13 januari 2010 00.40 skrev Roger Klein <klein64 at gmail.com 
> <mailto:klein64 at gmail.com>>:
> 
>   Daniel Albertsson
> 
>   > Och jag har en relaterad men trivial fråga! Heter det ett fansin
>   och flera
>   > fansin? Är det bara engelska/amerikanska som använder ett z,
>   eller är det
>   > smaksak på svenska?
> 
>   Om vi ska prata svenska rent generellt brukar man ju försöka
>   undvika just plural-s, eftersom det inte är en naturlig del av det
>   det svenska språket. Det betyder inte att det inte förekommer,
>   för det gör det, men generellt sett anses det eftersträvansvärt
>   att hitta svenska böjningsformer. I någon svensk veckotidning
>   från 40-talet såg jag orden film och foto skrivas i pluralis som
>   films och fotos. Så böjer vi dem ju inte idag. Man kan väl se
>   att allteftersom inlånade ord blir integrerade i språket sker
>   också en naturlig anpassning till språkets särdrag.
> 
>   Bara det faktum att du skriver ordet som fansin är ju i sig en
>   indikation på just detta. För mig ser det lite ovant ut då jag oftast
>   har sett det skrivas som fanzine. Jag förstår dock processen
>   precis. Eftersom ordet på detta sätt har försvenskats skulle
>   det nog kännas väldig märkligt att behålla den engelska
>   pluralböjningen. Eftersom det heter ett fansin blir den naturliga
>   pluralböjningen flera fansin (jämför magasin), vilket för övrigt
>   gäller även när man använder stavningen fanzine. Om det
>   hade hetat _en_ fansin (vilket det alltså inte gör) hade det
>   antagligen blivit flera fansiner (jämför apelsin).

-- 
Books: http://www.librarything.com/profile/anglemark
Photos: http://www.flickr.com/photos/jophan/
Music: http://www.lastfm.se/user/anglemark

More information about the lsff mailing list