[LSFF] Biblioteksdiskussion

Roger Klein klein64 at gmail.com
Wed Jan 13 00:40:42 CET 2010


Daniel Albertsson

> Och jag har en relaterad men trivial fråga! Heter det ett fansin och flera
> fansin? Är det bara engelska/amerikanska som använder ett z, eller är det
> smaksak på svenska?

Om vi ska prata svenska rent generellt brukar man ju försöka
undvika just plural-s, eftersom det inte är en naturlig del av det
det svenska språket. Det betyder inte att det inte förekommer,
för det gör det, men generellt sett anses det eftersträvansvärt
att hitta svenska böjningsformer. I någon svensk veckotidning
från 40-talet såg jag orden film och foto skrivas i pluralis som
films och fotos. Så böjer vi dem ju inte idag. Man kan väl se
att allteftersom inlånade ord blir integrerade i språket sker
också en naturlig anpassning till språkets särdrag.

Bara det faktum att du skriver ordet som fansin är ju i sig en
indikation på just detta. För mig ser det lite ovant ut då jag oftast
har sett det skrivas som fanzine. Jag förstår dock processen
precis. Eftersom ordet på detta sätt har försvenskats skulle
det nog kännas väldig märkligt att behålla den engelska
pluralböjningen. Eftersom det heter ett fansin blir den naturliga
pluralböjningen flera fansin (jämför magasin), vilket för övrigt
gäller även när man använder stavningen fanzine. Om det
hade hetat _en_ fansin (vilket det alltså inte gör) hade det
antagligen blivit flera fansiner (jämför apelsin).

/RogerMore information about the lsff mailing list