[LSFF] Biblioteksdiskussion

Hans Persson unicorn at lysator.liu.se
Mon Jan 11 15:25:19 CET 2010


Tommy Persson skrev:
> Vill någon ta över hela biblioteket? Ska vi splittra biblioteket?
> Eller ska vi rensa biblioteket så det bara blir 1-2 bokhyllor som är
> lättare att få plats med än de 5 bokhyllor det är nu? Eller ska vi
> säga att den som bor närmats mig fågelvägen måste ta hand om
> biblioteket (hej Meta :-)
>   
Som du och jag började prata om lite på senaste mötet så tycker jag att 
det vore vettigt att gallra lite i biblioteket. Grovt kan man dela in 
det som finns i diverse kategorier:
- referenslitteratur om fantastik (böcker, Foundation, etc)
- tidskrifter med fantastik (JVM, Nova, etc)
- böcker med fantastik
- fansin
- arkivmaterial från LSFF
- annat dret

Personligen tycker jag inte att det är något att diskutera att vi ska ha 
kvar referenslitteratur, tidskrifter och arkivmaterial. När det gäller 
arkivmaterialet finns det möjligen utrymme för att gallra dubbletter en 
del, och framför allt se till att det görs skillnad mellan vad som är 
arkivexemplar och vad som är överblivna månblad som kan användas i PR-syfte.

Fansin kan man undra hur stort intresse de har, men å andra sidan är det 
också något som är svårt att få tag i så man ska nog gallra försiktigt. 
Man skulle kunna tänka sig en uppdelning mellan svenskt (mer intressant) 
och utländskt (mindre intressant).

Skönlitteratur tycker jag att vi ska ha kvar, men vi borde nog fundera 
på att gallra det vi har en del. Nu finns det dubbletter, både 
översättningar och original, travar av Gregory Kern och annat som kanske 
inte är helt nödvändigt. Jag röstar för att vi ska behålla böcker som 
faktiskt är bra men inte ha kvar allt. Hellre originalspråk än 
översättningar. Hellre bra utgåvor med bra texter än tidiga utgåvor. Som 
svensk förening bör vi undvika att gallra för hårt bland svenskskrivet.

Annat dret vet jag inte hur mycket det egentligen är, mer än att det 
faktiskt finns en del som inte passar i de ovanstående kategorierna. Jag 
tycker att vi kan vara rätt hårda vid gallringen här.

Tommy föreslog att vi kunde använda det vi gallrar till att göra något 
kul med, kanske sälja billigt för att dra folk till ett informationsbord 
på Lincon eller något i den stilen.

Det här är mina åsikter. Kommentarer?

Hans
More information about the lsff mailing list