[LSFF] Imagiconresa

Jonas Wissting wissting at gmail.com
Thu Oct 1 21:51:23 CEST 2009


2009/10/1 Britt-Louise Viklund <britt-louise.v at telia.com>

>  Jag tror inte det är riktigt klart om vi ska till KTH före kongressen,
> vilket påverkar tiden vi behöver vara i Stockholm. Men ska vi till KTH
> passar väl kl 14.30 bra?
>

Ok, omformulering: Jag måste vara där före 15:00.

  Jonas
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.lysator.liu.se/pipermail/lsff/attachments/20091001/f145493d/attachment.html>


More information about the lsff mailing list