[LSFF] lsff Digest, Vol 56, Issue 3

Martin Glännhag margl616 at student.liu.se
Sun Sep 6 21:47:23 CEST 2009


Jag skulle vilja låna ett ex av Arthur C Clarkes Rendez-vous with Rama (på
engelska, tack så mycket) av någon i föreningen. Om denne någon också skulle
gå på filosofi-mötet på måndag kan boken överlämnas till mig där.

Vänliga hälsningar
Martin Glännhag
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.lysator.liu.se/pipermail/lsff/attachments/20090906/c8378d74/attachment.html>


More information about the lsff mailing list