[LSFF] Påminnelse: Nominera till Alvarpriset 2008

Johan Anglemark johan at anglemark.se
Fri Aug 14 11:03:16 CEST 2009


Nominera till Alvarpriset 2008

Alvar Appeltoffts Minnespris delas ut av den ideella Stiftelsen Alvar
Appeltoffts Minnesfond (SAAM) till minne av den legendariske science
fiction-fanen Alvar Appeltofft, som gick bort 1976. Alvarpriset, som det
populärt kallas, betraktas allmänt som svensk SF-fandoms mest
betydelsefulla och består av ett diplom, ett konstverk och en
penningsumma (för närvarande 2 000 kr).

Stipendiet instiftades för att belöna unga, aktiva fans och utdelas
officiellt "för omfattande och betydelsefullt ideellt arbete av
bestående värde inom svensk science fiction-fandom". Stipendiemottagaren
utses varje år efter en rådgivande allmän omröstning inom svensk
SF-fandom. Stipendiet för 2008 kommer att utdelas på Swecon 2009 /
Imagicon 2 i Stockholm den 17 oktober.

Nu är det dags att nominera de kandidater som ska stå på röstsedeln för
2008 års stipendium. Din nominering ska vara fonden tillhanda senast den
1 september 2009. Skicka den till

Johan Anglemark
Lingonv. 10
743 40 Storvreta

eller svara på detta brev till mig personligen, inte till listan.

Kopiera eller skriv ut nedanstående rader i brevet och fyll i vem du
nominerar, samt ditt namn och din adress:

------------------------------------------------------

Jag nominerar denna person till 2008 års Alvarpris:

Mitt namn och min adress:

------------------------------------------------------

Mer information finns på http://www.alvarfonden.org
En lista över tidigare mottagare av priset finns på
http://www.alvarfonden.org/minnespris.html

-j
ordf.
-- 
http://se.librarything.com/profile/anglemark

More information about the lsff mailing list