Bokbinderiutrustning

Hans Persson unicorn at lysator.liu.se
Fri Nov 23 13:21:20 CET 2007


Erik Risne <korrehacker at hotmail.com> har en häftlåda och ett par mindre
pressar han vill bli av med. De finns just nu i Alingsås. Kontakta honom
för närmare information.

Bild: http://familjen-persson.se/temp/PICT1054.JPG

Hans

-- 
+----------------------------------------------------------------------+
| Hans Persson          http://pinkunicornblog.blogspot.com/ |
| unicorn at lysator.liu.se     http://www.lysator.liu.se/~unicorn/ |
+----------------------------------------------------------------------+

More information about the Bokbinderi mailing list