Fwd: Sommarkurs bokbinderi

Christina Qvick-Engström christina.qvickengstrom at folkbildning.net
Thu Mar 1 08:48:41 CET 2007


Detta är en fantastiskt bra och trevlig kurs som jag varmt rekommenderar!
Har fått en inbjudan som jag vidarebefodrar.
Christina Qvick-Engström


Med Vänliga Hälsningar
Annica Gustafsson
Leksands folkhögskola
Box 281
793 26 Leksand
tel direkt: 0247-64803
annica.gustafsson at leksand.fhsk.se
www.leksand.fhsk.se


-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Sommarkurs i bokbinderi.doc
Type: application/msword
Size: 26624 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.lysator.liu.se/pipermail/bokbinderi/attachments/20070301/47f36765/attachment.doc>


More information about the Bokbinderi mailing list