Re: skriva_namn_på_bundna_böcker

erik at haagensen.no erik at haagensen.no
Sun Oct 15 19:26:43 CEST 2006


Hei.
Vi har startet opp www.bokbinding.no - men foreløpig er det liten aktivitet her.
Imidlertid er det nettopp lagt inn en beskrivelse ang. etiketter.
Håper dette kan være til hjelp.

Hvis du ønsker det kan jeg sende en eksempelfil i Open Office- eller Word-format.

- - -

Erik Haagensen
Oslia
NO-2550 Os i Østerdalen

tlf: 62497332 / 94430332
More information about the Bokbinderi mailing list