Hjälpmedel för bokbinderi

Rune Skarvik skarvik at swipnet.se
Tue Oct 4 14:53:34 CEST 2005


Jag har funnit information om Er tillverkning av ett 
"bokbinderiverktyg" och är intresserad av vad priset är för en sådan.
Med vänlig hälsning
Rune Skarvik
Hamngatan 35B
27231 Simrishamn
+46 414 411603
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: text/enriched
Size: 253 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.lysator.liu.se/pipermail/bokbinderi/attachments/20051004/13a8b456/attachment.bin>


More information about the Bokbinderi mailing list