Ny hemsida

Alf Aronsson alf at aronsson.se
Thu Aug 25 22:04:15 CEST 2005


Hej!

Sällskapet Örebro Amatörbokbindare, SÖA, har lagt ut en hemsida på
internet!
Den är inte helt färdig men dock en liten början. Synpunkter mottages
tacksamt.

Adressen är home.swipnet.se/bokbindare/  Vi uppmanar alla att lägga ut länk
till oss där det passar. 

Hälsningar från SÖA/Alf Aronsson
More information about the Bokbinderi mailing list