bokpressar

Alf Aronsson alf at aronsson.se
Fri Apr 22 21:11:15 CEST 2005


Hej Annette!

Det var ett antal gamla träpressar med två gängade ståndare som vi sålde 
ut för 100:-/st.

vänligen
SÖA, Alf Aronsson

annette thegenholm ronàld wrote:
> Hej
>  
> Jag läste på internet att ni har haft för avsikt att sälja bokpressar 
> från och med
> september förra året.
> Jag är själv i stånd att köpa två stycken, men är osäker på vad jag ska
> betala.
> Av den anledningen skulle jag gärna vilja veta vad ni fick betalt för era.
>  
> Med vänliga hälsningar
> Annette Ronàld
> 
> ------------------------------------------------------------------------
> Fyll på kontantkortet till din mobil. Tanka här! 
> <http://g.msn.com/8HMBSVSE/2749??PS=47575>
> 
> 
> ------------------------------------------------------------------------
> 
> _______________________________________________
> Bokbinderi sändlista
> Bokbinderi at lists.lysator.liu.se
> http://lists.lysator.liu.se/mailman/listinfo/bokbinderi

More information about the Bokbinderi mailing list