Re: Pressar och läroböcker

Bo Nilsson bo-nil at algonet.se
Sun Sep 5 12:34:01 CEST 2004


Hej!
Intresse föreligger om priset är det rätta!
Hälsningar
Bo Nilsson
ÖREBRO
----- Original Message ----- 
From: "Alf Aronsson" <alf at aronsson.se>
To: <bokbinderi at lists.lysator.liu.se>
Sent: Saturday, September 04, 2004 9:34 PM
Subject: Pressar och läroböcker


> Hej alla på "listan"!
>
> Vid styrelsemötet i dag i Sällskapet Örebro Amatörbokbindare beslöts att
>   vi skall sälja bort en del äldre, större bokpressar. Pressarna är
> kompletta, av konventionell typ av trä med två gängade stolpar, bomlängd
> 55 respektive 65 cm. Hör av er till mig så får vi se vilket (låga) pris
> vi kan komma överens om.
>
> En annan fråga var möjligheterna att få tag i läroböcker i bokbindning.
> Vi har en del men är tacksamma för tips om ytterligare titlar och vilka
> möjligheter och rättigheter som finns att kopiera (scanna) befintliga.
>
> Alf Aronsson, SÖA-kassör
>
> _______________________________________________
> Bokbinderi sändlista
> Bokbinderi at lists.lysator.liu.se
> http://lists.lysator.liu.se/mailman/listinfo/bokbinderi
>

More information about the Bokbinderi mailing list