Re: Termfråga om bokbinderi ("finishing")

Peter Nermander peter.nermander at abc.se
Sat Mar 1 10:44:21 CET 2003


Jag har för mig det finns en svensk term som motsvarar finishing. Finishing
handlar såvitt jag förstått om själva klädseln på pärmarna (t.ex. skärpning
av skinnet, färgning, textning med bladguld etc). Tyvärr har jag bara läst
mig till mina kunskaper i böcker lånade på biblioteket så jag har lite svårt
att slå upp.

Sewing är mycket riktigt själva häftningen. Det finns en omfattande ordlista
över engelska bokbindartermer på http://palimpsest.stanford.edu/don/don.html
(den förklarar dock bara vad det är, det finns inga översättningar).

/Peter

----- Original Message -----
From: "Lars Aronsson" <lars at aronsson.se>
To: <bokbinderi at lists.lysator.liu.se>
Sent: Friday, February 28, 2003 11:37 PM
Subject: Re: Termfråga om bokbinderi ("finishing")


> Pierre Fogel skrev:
> > avsnittet om bokbinderi hittar man en utbildning med namnet "Binding and
> > finishing". Nu skulle jag behöva veta hur man ska översätta detta
> > "finishing" till svenska. Det verkar inte syfta på 'avslutande' i
största
> > allmänhet, utan snarare på ett eller flera bestämda arbetsmoment som en
> > bokbindare utför.
>
> Själva bindningen av papper med tråd kallas på svenska "häftning" om
> man vill skilja det från efterföljande moment.  Resultatet är en
> "häftad, osprättad" bok av det slag som man kan hitta på antikvariat.
> Sedan ska ju denna bindas in med rygg och pärmar (falsas, pressas) och
> skäras till (så att de osprättade sidorna går att bläddra i), och så
> ska man sätta förgyld text på ryggen.  Jag vet inte säkert vilka
> termer som används på engelska, jag har hört "sewing" som
> översättning av häftning, men det är väl inte otroligt att "binding"
> kan avse såväl häftningen som hela bindningen, och att man därför
> talar om "binding and finishing" när man avser helheten.  Detta är
> dock bara en gissning, och det bästa vore väl att fråga dem som håller
> utbildningen.
>
> För övrigt används bokbindning och bokbinderi som synonymer på
> svenska.  Min gissning är att bokbindning (som liknar engelska book
> binding) vinner mark på bekostnad av bokbinderi (som liknar tyska
> Buchbinderei).
>
>
> --
>   Lars Aronsson (lars at aronsson.se)
>   Projekt Runeberg - ditt digitala bibliotek - http://runeberg.org/
>
> _______________________________________________
> Bokbinderi sändlista
> Bokbinderi at lists.lysator.liu.se
> http://lists.lysator.liu.se/mailman/listinfo/bokbinderi
>
More information about the Bokbinderi mailing list