Termfråga om bokbinderi ("finishing")

Lars Aronsson lars at aronsson.se
Fri Feb 28 23:37:29 CET 2003


Pierre Fogel skrev:
> avsnittet om bokbinderi hittar man en utbildning med namnet "Binding and
> finishing". Nu skulle jag behöva veta hur man ska översätta detta
> "finishing" till svenska. Det verkar inte syfta på 'avslutande' i största
> allmänhet, utan snarare på ett eller flera bestämda arbetsmoment som en
> bokbindare utför.

Själva bindningen av papper med tråd kallas på svenska "häftning" om
man vill skilja det från efterföljande moment.  Resultatet är en
"häftad, osprättad" bok av det slag som man kan hitta på antikvariat.
Sedan ska ju denna bindas in med rygg och pärmar (falsas, pressas) och
skäras till (så att de osprättade sidorna går att bläddra i), och så
ska man sätta förgyld text på ryggen.  Jag vet inte säkert vilka
termer som används på engelska, jag har hört "sewing" som
översättning av häftning, men det är väl inte otroligt att "binding"
kan avse såväl häftningen som hela bindningen, och att man därför
talar om "binding and finishing" när man avser helheten.  Detta är
dock bara en gissning, och det bästa vore väl att fråga dem som håller
utbildningen.

För övrigt används bokbindning och bokbinderi som synonymer på
svenska.  Min gissning är att bokbindning (som liknar engelska book
binding) vinner mark på bekostnad av bokbinderi (som liknar tyska
Buchbinderei).


-- 
  Lars Aronsson (lars at aronsson.se)
  Projekt Runeberg - ditt digitala bibliotek - http://runeberg.org/
More information about the Bokbinderi mailing list