[Bokbinderi] Bokbinderi, -material, etc.

Alf Aronsson alf at aronsson.se
Mon Feb 26 08:58:19 CET 2001


Hej alla intresserade av gammaldags bokbinderi!

Jag heter Alf Aronsson och är medlem i Sällskapet Örebro
Amatörbokbindare. Sällskapet har f. n. efter en uppryckning i fjol 67
medlemmar, mestadels äldre damer och gentlemän men också en grupp yngre
personer. Vi har en lokal där vi har erforderlig utrustning och där vi
kan samlas i grupper om max 8 personer för reparation och ombindning av
böcker. Just nu har vi fem grupper igång på dag eller kvällstid.

Material köper vi vanligtvis från BOKBINDERI & HOBBY HB, Gräsholmsvägen
12, Strömtorp, S-693 34 DEGERFORS. Tel: 0586-409 90. 

Föreningen har vid något tillfälle haft kontakt med en liknande
sammanslutning i Linköping, men jag känner ingen där.

Jag tycker det var ett trevligt initiativ att skapa ett forum för utbyte
av synpunkter om detta, som man trodde, utdöende hantverk. Jag är också
släktforskare och har märkt att det finns en symbios mellan dessa två
fritidssysselsättningar, inte bara att man kan binda in sina
släktutredningar.

Välkomnma att höra av Er!

Bästa hälsningar, Alf Aronsson, Gustavsgatan 26, 703 55 ÖREBRO, tel:
019-10 30 72, E-post: alf at aronsson.se
More information about the Bokbinderi mailing list