Fanac -- Diskussioner om sf och fandom

 

About Fanac

Diskussioner om sf, fantasy och fandom. Med fandom avses kongresser, fanzines, föreningsliv, pubträffar och liknande.

Starta aldrig en off-topic-diskussion! Att besvara ett brev med ett svar som inte har med sf eller fandom att göra är okej, men för inte längre (> 6 brev) diskussioner om sådant. Gräl och personangrepp är förbjudna, oavsett hur välmotiverade de är! Listans läsare prenumererar för sitt nöjes skull. Har du klagomål på listmedlemmars beteende, nu eller i förfluten tid, får du vädra dem annorstädes.

Skicka inte filer som bilagor till listan.

Listmedlemmar som upprepat bryter mot reglerna eller på annat sätt uppför sig destruktivt för listan kan komma att kastas ut av administratörerna.

Alla brev arkiveras. Arkivet är bara tillgängligt för medlemmar men det finns inga garantier för att det kommer att vara slutet i all framtid!

To see the collection of prior postings to the list, visit the Fanac Archives. (The current archive is only available to the list members.)

Using Fanac
To post a message to all the list members, send email to fanac@lists.lysator.liu.se.

You can subscribe to the list, or change your existing subscription, in the sections below.

Subscribing to Fanac

Subscribe to Fanac by filling out the following form. You will be sent email requesting confirmation, to prevent others from gratuitously subscribing you. This is a private list, which means that the list of members is not available to non-members.

  Your email address:  
  Your name (optional):  
  You may enter a privacy password below. This provides only mild security, but should prevent others from messing with your subscription. Do not use a valuable password as it will occasionally be emailed back to you in cleartext.

  If you choose not to enter a password, one will be automatically generated for you, and it will be sent to you once you've confirmed your subscription. You can always request a mail-back of your password when you edit your personal options. Once a month, your password will be emailed to you as a reminder.
  Pick a password:  
  Reenter password to confirm:  
  Which language do you prefer to display your messages?  
Fanac Subscribers
(The subscribers list is only available to the list members.)

Enter your address and password to visit the subscribers list:

Address: Password:   

To unsubscribe from Fanac, get a password reminder, or change your subscription options enter your subscription email address:

If you leave the field blank, you will be prompted for your email address


Fanac list run by unicorn at lysator.liu.se, johan at anglemark.se
Fanac administrative interface (requires authorization)
Overview of all lists.lysator.liu.se mailing lists

Delivered by Mailman
version 2.1.23
Python Powered GNU's Not Unix Debian Powered