lists.lysator.liu.se Mailing Lists

Welcome!

Below is a listing of all the public mailing lists on lists.lysator.liu.se. Click on a list name to get more information about the list, or to subscribe, unsubscribe, and change the preferences on your subscription. To visit the general information page for an unadvertised list, open a URL similar to this one, but with a '/' and the list name appended.

List administrators, you can visit the list admin overview page to find the management interface for your list.

If you are having trouble using the lists, please contact mailman@lists.lysator.liu.se.

   
List Description
Aibots Common mailing lists for all the bots of Lysator AI interest group
Astronomic Lista flr AstroNomic (Vi som dyrkar Gröbeck)
avalyn Discussions about Slowdive, Mojave 3 and related music.
Avbytare_slaka_djurhem FŲr oss som hjšlper djuren i Slaka
Betong En lista för en hög roliga människor som fordom bodde i Eskilstuna
Bg2 IT 2 - Basgrupp 2
Bk3 En email-lista för Björnkärrsgatan 3 i Ryd.
Blakes7 About the old british Science Fiction TV-series.
blasare LiTHe Blas diskussion
blasare-info LiTHe Blas info
Bokbinderi Diskussioner och tips om bokbinderi.
Bujinkan Bujinkan Budo Taijutsu i Linköping
confuse List for people working with or interested in ConFuse (sf-con)
Digifri Studentföreningen för digitala fri- och rättigheter.
digital_student Diskussion om skapande av förening för digitala fri- och rättigheter
Doris_disciplar Lista för N1F - N3F på S:t Lars Skola 1991-1994
Ecai2012 [no description available]
ecsel-tcpip Mailing list for course participants
Ekenstam Lista fvr deltagare i sldkten Ekenstam (delmdngd skogshuggare) infvr lajvet Kastaria 2004
EnarAkered Rebusrallylaget Enar Akered
Enos Rebusrallylaggarlaget Enos
Eriktest Erik testar....
Fairtrade-linkoping En lista for alla som ar intresserade av Linkopings utveckling inom rattvis handel.
Fairtrade-styrgrupp En mailinglista for den preliminara styrgruppen.
Fanac Diskussioner om sf och fandom
ForTek Förenade Teknikföreningar
fsh-announce Announcements about fsh.
fsh-bugs Bug reports for fsh.
fsh-info Discussions about fsh.
Ftf lorem ipsum dolor sit amet
Grupp3 Sluten lista för grupp 3, Pedagogik 1
gtp Discussion about the computer-go protocol GTP.
Hakarp Intern lista för Hakarps scoutkår, Huskvarna
highrollers Först bland de många
Hiveconf Hiveconf configuration framework
HPVS Liggcyklar och andra fordon på ren muskelkraft
Hybris-Paris Nya och gamla Ii-are i Paris med omnejd
Impa IDA-Mästerskap i Programmering och Algoritmer
Impa-info [no description available]
Inhysningar List for inhysningar @ lysator
Intressenter.foreningsaktivas Samtliga fŲreningar som uttryckt interesse fŲr fŲreningsaktivas
IT-ceum-samarbete Samarbete mellan datorföreningarna och IT-ceum
It2001 Lista för administratörer av it2001:s portal
Karrullen-info Informationslista för Kårrullen-besökare
Korkek Diskussioner om att skriva fantastik
Lao-jubileum E-postlista för dem som deltar i firandet av Linköpings akademiska orkesters 15-årsjubileum.
Lf-computer-education-list List about computer education as we talked about Linuxcon and Open Source Summits - Linux Foundation
LinCon08 LinCon 2009
LinConGeneraler08 LinCon Generaler 2008
Linkopingrenju Diskussionslista för Linköpings renju- och luffarschackförening
lithe.blas LiTHe Blas's styrelse
lokalgruppen Lysators lokalgrupp
lsff Linkopings Science Fiction-Forening
Lsff-book LSFF bobokmoteslista
Lsff-mb Månbladsarbetare i LSFF
lsh-bugs Discussions about lsh
LUPA Linköping Usability Professional Assoc.
lyskomd-qa Bugzilla messages about lyskomd.
Lystrac Lystrac
Lystring Utskickslista för Lystring, Lysators elektroniska nyhetsbrev
Maffia En lista för folk som spelar Maffia
Mailman [no description available]
mailman-discard-qa Bugzilla messages about mailman-discard.
Mattricks Mattricks Users
mta-hashcash Project list for mta-hashcash
N-list Lista för N1-N3 på Birger Sjöberggymnasiet 1988-1990
nettle-bugs Discussion about the Nettle crypto library
nordictapers Discussions related to recording live-concerts on a non-commercial basis.
NuclearNation Linköpings synthförening
Onamnbara Rebusrallylaget De Onämnbara
P-rullar Kårrullens postrulle lista
pcl-expect-qa Bugzilla messages about pcl-expect.
Ped1 E-postlista för de som läst pedagogik 1 höstterminen 2003
Ped1_1 Pedagogik1, grupp1 2004
Pike-automation Mails generated from from Pike's automated development and testing systems
Pike-devel LysKOM pike-devel import/export
Poj-test [no description available]
ProgP Programmering och Problemlösning vid IDA
projektgrupp.foreningsaktivas Projektgruppen fÔŅĹreningsaktivas
Ps Piratpartistiska studentföreningen
Pynfs Python NFSv4 tools discussions
Radioter Sluten lista för fd medarbetare på Radio Ryd / Studentradion.
RAG Röda Arméns Gosskör
Rag1t Röda Arméns Gosskör, 1 tenor
Rag2b Röda Arméns Gosskör, 2 bas
Rag2t Röda Arméns Gosskör, 2 tenor
Randori LBK, randori-gruppen
Risk tddc76 risk
roverscouting Roverscouting i Linköping
Rullediskussion Intern diskussionslista för Kårrullens styrelse
Rullemedlemmar E-postlista för alla Kårrullens medlemmar.
Rullesnack Allmänt snack bland Kårrullen-aktiva och andra
Rullestyret E-postlista för Kårrullens styrelse
Runeberg Projekt Runeberg
Rv2-90 Diskussion om datanätet på rv2-90
sais-aitools Emaillist about AI tools for SAIS (Swedish AI Society)
sais-members Mailing list to all members of SAIS (Swedish AI Society)
scan-indie Discussions about Independent music from Scandinavia and the Baltic countries.
Scheme-sv Scheme i Sverige
sercd Serial Communications Daemon
Sidhikurs0203 Sidhikursen hösten 2002
Spex-exil-stockholm En lista för LISSare i Stockholm
Spex-info Info-lista för spexet
Spex02-ledning Ledningen för Spex02
Spex06-det Lista för dekor -06
Spex09-pr Intern lista fŲr Spex-09, PR-gruppen
Spexdatabas_reloaded Visst behöver spexet en ny databas?
Spexet En lista fö;r ansvarigare folk inom föreningen LiSS
Startuplkpg Snack om (internet/webb)startups
Studentforeningar Studentföreningar vid Linköpings universitet
Styrelse [no description available]
Tddd77-group5 Tddd77-group5-vt2014
Teae01-2011-c02 TEAE01 projektarbete grupp C02
Testlista test av lista
Tilde-lib ~/Lib diskutioner rörande böcker och bokinköp, även hit bokförslag ska sickas
UF Utrikespolitiska studentföreningens nyhetsbrev
Upplysning-info Utskick om UppLYSning
Usbat2 Development of Linux driver for USBAT2 CompactFlash reader for Kodak DC3800.
Utomhuset En lista för några som någon gång ibland ses i det där utomhuset.
Whitemetal Diskussion om kristen hårdrock/metal
Wotsap-announce Announcements of new version of Wotsap, and similar events.
Wotsap-dev Everything development-related.
Wotsap-updates Discussion about the daily updates of Wotsap .wot files
Wotsap-users General discussions about Wotsap from a user's point of view.
X-group Informationsmedium för X-klaegg i förskingringen
xcc Lista med info till gamla C-festerister
Yag Yet Another Game coordination list
Yh11-orebro Lista för YH11 i Örebro

Delivered by Mailman
version 2.1.23
Python Powered GNU's Not Unix Debian Powered